CR Hermans

Stichting Cornelis Rudolphus Hermans.

De Stichting Cornelis Rudolphus Hermans heeft de ANBI-status aangevraagd. Wanneer deze wordt toegekend, houdt dit in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting C.R. Hermans streeft er tevens naar om aangewezen te worden als culturele ANBI. Voor een culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

ANBI-gegevens

RSIN: 009464165 - De stichting is niet-BTW plichtig
KVK: 41091492
IBAN: NL61FVLB0226921107
BIC: FVLBNL21

Contactgegevens

Tilburg University, Brabant-Collectie
Warandelaan 2
5037AB Tilburg

Postadres

Stichting Cornelis Rudolphus Hermans
Tilburg University, kamer L02
postbus 90153
5000 LE Tilburg

Secretariaat

Secretaris Jac Biemans
Aartshertogenlaan 119
5212CD Den Bosch
Telefoon: 073-6100702
Mobiel: 06-20407799
E-mailadres: jac.biemans[at]planet.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld.

Getracht wordt het bestuur uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden. Ook wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter met een groot bestuurlijk netwerk.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning, doch er kan wel een onkostenvergoeding worden vastgesteld.

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van de Brabant-Collectie, door daarvoor fondsen – met name gelden – te verwerven en te beheren en hiervoor op gezette tijden, in overleg met de bibliothecaris Brabant-Collectie bestemmingen te vinden. Verder wil de stichting de belangstelling voor het cultureel erfgoed in de provincie Noord-Brabant bevorderen.

Dit doet de stichting onder andere door:

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie verslag uitgeoefende activiteiten 2012-2014 - klik hier

Financieel verslag

Zie financieel verslag 2011-2014 - klik hier

Links

Beleidsplan Statuten Secretariaat Activiteiten 2012-2014 Financieel Verslag 2011 - 2014 Brabant Collectie